fbpx

ויניאסה יוגה בגליל ים

ימים ג', ה', ו'

גליל ים

תרגולי יוגה ללא עלות

ימים א', ג', ה'

הרצליה

פסטיבל VERT Wellness

02.06.2023 | 07:30

מלון VERT לגון נתניה

ויניאסה יוגה

13.06.2023 | 20:00

הרצליה

דיספנזה - סדנה מעשית למתחילים

14.06.2023 | 18:00

הרצליה

Yin-Yang Yoga

16.06.2023 | 13:00

הרצליה

סדנה לחיות בעולם

17.06.2023 | 10:00

הרצליה

ויניאסה יוגה

20.06.2023 | 20:00

הרצליה

יוגה ומדיצטיית צלילים מרפאים

21.06.2023 | 10:00

הרצליה

יוגה ומדיטציית צלילים מרפאים

24.06.2023 | 17:00

הרצליה

סדנת הורים וילדים

07.07.2023 | 10:00

הרצליה

Yin-Yang Yoga

07.07.2023 | 13:00

הרצליה

סדנת לחיות בעולם

29.07.2023 | 10:00

הרצליה

יוגה ותאי מסג' לזוגות

02.08.2023 | 20:00

הרצליה